dijous, 21 de gener de 2010

Les fredelugues, els esplugabous i les cigonyes novetats més destacades del XVI cens d’ocells aquàtics hivernants del Pla de l’Estany de l’any 2010

PLA DE L'ESTANY - GARROTXA
Gi-09 i Gi-10


Les fredelugues arriben amb el fred a centenars i es recupera un dormidor d’esplugabous, són els fets a destacar com a dada més curiosa. També cal anomenar les dues cigonyes que romanen a la zona de la Puda. Per la resta d’espècies es mantenen els valors habituals de les espècies comunes de l’Estany. Els gavians augmenten lleugerament respecte l’any 2008 i 2009, però no assoleixen les xifres elevades d’anys anteriors.
Fredelugues al Pla de Martís
© Limnos

Un any més, aquest gener s’ha realitzat el cens d’ocells aquàtics hivernants a totes les zones humides de Catalunya. Aquests censos permeten tenir una estimació aproximada del total dels ocells d’una regió o d’un país, i està coordinat per diferents entitats a nivell internacional. Bona part dels resultats i de la metodologia es pot consultar en aquest bloc.

  • Mètodes

Limnos ha estat coordinant el cens d’ocells a l’Estany de Banyoles des de 1995 i a l’Illa de Fares des del 2001. Al riu Fluvià es fa un cens des de la resclosa de Serinyà fins a Fares, ja a la Garrotxa (aquest any coordinat amb l’Associació de Naturalistes de la Garrotxa); i a l’Estany s’inclouen les zones de l’entorn del mateix Estany i el Pla de Martís. Aquest any el cens s’ha realitzat diumenge 10 de gener a l’Estany i dissabte 16 al Fluvià, tot i que s’han recollit totes les dades interessants fins el 20 de gener (algunes encara pendents d’actualitzar).

  • Resultats

Resultats provisionals del cens 2010 al Pla de l'Estany i Garrotxa (parcial)

© Limnos


Com en anteriors edicions s’ha seguit amb una tendència amb continuïtat marcada en la majoria d’espècies, tot i que l’hivern especialment fred ha portat alguna sorpresa. La més destacada l’entrada de grups molt nombrosos de fredelugues Vanellus vanellus, un ocell petit negre i blanc amb un plomall al clatell, que sovint trobem en camps de conreu, i que ha assolit xifres rècord superiors als 1.000 individus escampats pel Pla d’Usall i el la de Martís. Una altra novetat ha estat la recuperació d’un dormidor a les ribes de l’Estany de 50 esplugabous Bubulcus ibis, uns ocells blancs que veiem en camps de conreu. També es va poder comptar la parella de cigonyes Ciconia ciconia que aquest any han criat a la zona de La Puda, i que s’han quedat a passar l’hivern a la zona. Hem de recordar que aquests exemplars provenen de reintroduccions on se’ls intenta fer perdre l’instint de migració, i per això és habitual que es quedin per aquí.

Pel que fa a la resta d’espècies, la majoria mantenen valors similars a altres anys el que fa pensar en l’estabilitat. La fotja Fulica atra, una mena d’ànec de color negre i bec blanc, ja s’ha fet l’espècie més abundant a l’Estany a l’hivern (exceptuant els gavians), enguany amb un nou rècord, però similar als últims anys. El cens ha estat satisfactori també pel nombre de morells cap-roig, Aythya ferina una mena d’ànec capbussador també en augment com les fotges.

Una de les dades més destacades de cada any és la presència de gavians que han presentat unes xifres mitjanes, no tant baixes com el 2008 (700 exemplars) ni el 2009 (1000 exemplars), però lluny dels gairebé 2000 gavians que hi havia a l’Estany en altres ocasions. Normalment la població anual de gavians oscil·la entre els 1000 i els 2500 exemplars, i els mesos amb més presència son de l’agost al novembre. Enguany s’ha detectat una disminució del nombre de gavians, especialment entre setmana, quan a l’abocador de Puigpalter s’efectuen tasques per espantar els gavians, però els cap de setmana s’assoleixen altre cop valors habituals entre aquestes xifres.

Com sempre s’han vist altres espècies comuns però escasses com el blauet, les polles d’aigua, els becadells i els bernats pescaires. Cal destacar com a dada negativa com cada any la presència de 17 individus d’ànecs híbrids, domèstics i oques de granja, inclosa una de les dues oques egípcies i un ànec mandarí, que en no ser d’origen natural no són vàlids pel cens. També s’ha detectat aquest any una gran concentració d’ànecs a l’estanyol del Vilar on els hi donen menjar de forma abusiva. Denunciem que aquesta presència d’animals domèstic desvaloritza l’espai natural i el banalitza.

Paral·lelament també s’han fet censos al riu Fluvià, a l’Illa de Fares, on s’han comptabilitzat un dormidor de 128 corb marí gros Phalacrocorax carbo, un ocell gran que podem veure per l’Estany i el Fluvià capbussant-se per menjar peixos de l’aigua, i també un agró blanc Egretta alba, espècie d’interès.

Resultats històrics dels censos hivernals a l'estany de Banyoles (localitat Gi-09)

© Limnos


  • Agraïments
Aquests censos estan organitzats per Limnos però no serien possibles sense la col·laboració de tots els participants, ja que és una activitat basada totalment amb el voluntariat ambiental. En aquesta ocasió han participat 13 persones en el total dels dos censos.


Participants al cens hivernal de Banyoles 2010
© Limnos

Pla de l'Estany, 20 de gener de 2010

LIMNOS-Ecologistes de Catalunya

Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany-

Contacte: Carles Feo

www.limnos.org limnos@limnos.orgCap comentari:

Publica un comentari